Category: Rock

9 thoughts on “ Neu Unrhyw Declyn Arall - Neu 2 (Cassette) ”

  1. (2) Nid oes dim yn yr erthygl hon yn berthnasol i berson- (a) sydd wedi'i gofrestru fel person dall mewn cofrestr a luniwyd o dan adran 29 0 Ddeddf Cymorth Gwladol ; neu (b) sydd ag anabledd sy'n effeithio ar ei symudedd, ei ddeheurwydd llaw, ei gydlynedd corfforol neu ei allu i godi, i gario, neu i symud teclynnau beunyddiol mewn modd arall.
  2. Apr 12,  · I provide Free Shipping for orders over £75 in the UK, and overseas over £ Otherwise, I charge the actual cost of postage and the costs are checked on anasasatproguntrakineqovledcya.coinfo, with an allowance for box mailers for added protection for your vinyl.
  3. neu os oes gennym reswm cyfreithiol arall dros wneud hynny (megis eich diogelwch neu’ch lles chi eich hun). Ni fydd eich gwybodaeth byth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti at ddibenion gwerthu, hyrwyddo neu farchnata heb eich caniatâd penodol chi. Bydd unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei chadw yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data.
  4. Yn wir, fe ymddangosodd cover o ‘Mr Lleuad’ gan Neu Unrhyw Declyn Arall neithiwr. Er nad oes llawer o fanylion yn cael ei rannu ar hyn o bryd – da ni’n obeithiol iawn y cawn wybod mwy amdanynt dros y misoedd nesa’, mae’r band yma’n un i gadw llygaid arno!
  5. tystysgrifau neu dystiolaeth arall o unrhyw dreth dramor rydych wedi ei thalu ar eich incwm o gyflogaeth) • ffurflenni P11D neu P9D neu wybodaeth gyfatebol gan yr holl gyflogwyr rydych wedi gweithio iddynt yn ystod y flwyddyn, gan ddangos unrhyw fuddiannau mewn nwyddau a thaliadau treuliau aroddwyd i chi.
  6. 1. Ni chaiff unrhyw un, ond yn unol â pharagraff 5, bysgota, cymryd neu lanio, o unrhyw bysgodfa oddi mewn i’r Rhanbarth, unrhyw un o’r rhywogaethau a restrir isod. Rhaid glanio’r holl bysgod o’r fath ar yr un diwrnod calendr a’u daliwyd ac ni chaniateir cadw’r pysgod hyn yn y môr mewn cawell gadw neu unrhyw declyn o’r fath.
  7. (b) phan na fydd unrhyw ddarparwr perthnasol, neu rywun sy’n gysylltiedig â darparwr perthnasol, wedi cael unrhyw daliad neu ystyriaeth werthfawr arall mewn cysylltiad â’i gynnwys neu gyfeirio ato mewn rhaglen, neu y cyfeirir ati, gan anwybyddu’r costau a arbedwyd drwy gynnwys cynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach, neu gyfeirio ato mewn.
  8. Mae Duw yn Bril - Neu Unrhyw Declyn Arall. — 7 years ago with 2 notes # neu unrhyw declyn arall # mae duw yn bril # wales # welsh # cymru # cymraeg # modern folk # pop # hiwmor # arall # 90s neu unrhyw declyn arall # mae duw yn bril # wales # welsh # cymru # cymraeg # modern folk # pop # hiwmor # arall # 90s.
  9. Os nad ydych chi byth angen cael eich cymell neu eich annog i newid neu olchi eich dillad, ysgrifennwch hyn i lawr. Dadwisgo yn gyhoeddus neu ar adeg amhriodol. Os ydych chi erioed wedi dadwisgo ar y stryd neu ar unrhyw adeg arall yr oedd pobl eraill yn meddwl oedd yn amhriodol, gofalwch eich bod chi’n rhoi hyn ar eich ffurflen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme Design & Developed By Themeseye